Những ảnh quý hiếm về đoàn phim 'Tây du ký' từ năm 1982

Ảnh nhân vật tập Trừ yêu Ô Kê quốc thử nghiệm năm 1982, Uông Việt (Đường Tăng), Trịnh Dương Kỳ (hoàng hậu Ô Kê quốc), Hạ Bá Hoa (yêu đạo). Bản dựng lại năm 1987 Trì Trọng Thụy (Đường Tăng), Hướng Mai (hoàng hậu Ô Kê quốc), Đổng Hồng Lâm (yêu đạo), các nhân vật khác giữ nguyên.

Một cảnh trong tập Trừ yêu Ô Kê quốc quay thử nghiệm, Đường Tăng là Uông Việt (1982).

Đảo Đông Sơn, đạo diễn, quay phim và các diễn viên chính.

Đạo diễn chỉ đạo Lục Tiểu Linh Đồng và Uông Việt diễn xuất.

Bốn diễn viên chính và thành viên đoàn.

Hậu trường tập phim Họa từ Quan âm viện (tháng 4/1983) trong một album ảnh.

Lục Tiểu Linh Đồng chụp ảnh với đạo diễn, trong sách hồi ký của Dương Khiết.

Lục Tiểu Linh Đồng đang tập luyện võ thuật.

Sa Tăng (Diêm Hoài Lễ ) chụp ảnh với nhạc sĩ Hứa Kính Thanh.

Ngồi cạnh Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới là quay phim Vương Sùng Thu. Dương Khiết đứng sau, cùng phó đạo diễn Tuân Hạo (bên phải Dương Khiết), Lâm Chí Khiêm (góc phải ảnh) phụ trách võ thuật, đóng Nhị Lang than.

Đạo diễn chỉ đạo Từ Thiếu Hoa (Đường Tăng) và Chu Lâm (Tây Lương nữ quốc vương) diễn xuất.

Hậu trường tập Tảo tháp biện kỳ oan (diễn viên Trì Trọng Thụy bên phải).

Đạo diễn, "Tiểu Bạch Long", "Vạn Thánh công chúa"... chụp ảnh giao lưu.

Phó tổng biên tập CCTV Nguyễn Nhược Lâm (hàng ngồi, thứ tư từ phải sang) chụp ảnh với nhà văn Ngô Tổ Quang, Dương Khiết, phó đạo diễn Tuân Hạo, biên kịch Trâu Ức Thanh (dịch về phía trái), biên kịch Đới Anh Lộc (thứ ba từ phải sang), quay phim Vương Sùng Thu (góc phải), nhạc sĩ Hứa Kính Thanh (góc phải hàng đứng), Vu Hồng, các diễn viên chính...

Bốn thày trò Đường Tăng và diễn viên Từ Tịnh Lôi.

Hậu trường tập Ngộ nhập Tiểu lôi âm, Di Lặc phật (Thiết Ngưu) và Tôn Ngộ Không.

Mã Đức Hoa và Lý Linh Ngọc (Ngọc thố tinh) diễn hài.

Hậu trường màn múa hát của Ngọc thố tinh, tập Thiên Trúc thâu Ngọc thố.

Diễn viên Dương Bân chụp ảnh với Lý Linh Ngọc (đóng Ngọc thố và công chúa Thiên Trúc).

Chuyến bay trở về từ Thái Lan cuối năm 1987, đạo diễn và 4 diễn viên chính chụp ảnh giao lưu.


Nguồn: Báo Doanh Nghiệp