Hà Nội công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND khóa XVI

Toàn thành phố có hơn 5,4 triệu cử tri đi bầu cử tại 4.825 khu vực bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri đi bầu cử là 99,16%. Tất các điểm đều được khử khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng dịch trước khi bầu cử. Đặc biệt, tại 8 điểm cách ly tập trung với hơn 3.000 cử tri cũng được tổ chức bầu cử theo quy định, bảo đảm an toàn.

Theo thẩm quyền, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội công bố danh sách 95 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Xem kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 TẠI ĐÂY

Nguồn Dân Sinh