Giải mã bảo bối đánh địch siêu phàm của danh tướng Triệu Vân

Dưới thời Tam Quốc, rất nhiều võ tướng mạnh vang danh thiên hạ. Trong số này không thể không kể đến danh tướng Triệu Vân hay còn gọi là Thường Sơn tướng quân.

Triệu Vân đi theo Lưu Bị từ thời niên thiếu. Theo đó, vị tướng này từng bước trở thành một trong những mãnh tướng được Lưu Bị tín nhiệm nhất. Đặc biệt, Triệu Vân được chính Tào Tháo ca ngợi là dũng mãnh hơn cả Lữ Bố.

Không chỉ giỏi võ nghệ, Triệu Vân còn được ca ngợi là danh tướng thông minh và có nhân phẩm hoàn hảo. Trong tác phẩm "Tam Quốc Diễn Nghĩa", Triệu Vân nổi bật với hình ảnh cầm trường thương, khoác giáp bạc và cưỡi bạch mã uy phong lẫm liệt.

Triệu Vân đánh thắng nhiều trận chiến và cứu Lưu Bị thoát ra khỏi nơi nguy hiểm. Danh tướng Triệu Vân có 3 lần cầm thương vang danh sử sách. Lần đầu tiên là khi dũng tướng này cứu Lưu Bị thoát khỏi vòng vây của quân Tào Tháo.

Khi Trương Hợp và Cao Lãm vây chặn khiến Lưu Bị khó thoát thân, Triệu Vân kịp thời xuất hiện. Danh tướng này không nói một lời nào và cầm thương trong tay đâm chết Cao Lãm chỉ với một lần ra đòn.

Việc Cao Lãm - một trong tứ đình trụ Hà Bắc, có thể sánh với mãnh tướng Hứa Chử - bị giết chết dưới mũi thương của Triệu Vân cho thấy bản lĩnh hơn người của vị tướng dưới trướng Lưu Bị.

Lần dùng thương nổi tiếng thứ hai của Triệu Vân là trong trận chiến Di Lăng. Khi ấy, Lưu Bị phạt Ngô bị Lục Tốn đánh bại. Theo đó, quân của Lưu Bị bị quân Ngô truy đuổi.

Nhiều người tưởng rằng Lưu Bị sắp bị quân địch bắt thì Triệu Vân tới kịp lúc. Triệu Vân ra tay dứt khoát với một thương giết chết Chu Nhiên. Khi Lục Tốn biết tin liền cho quân nhanh chóng rút lui.

Triệu Vân nổi tiếng với việc dùng thương lần thứ ba là khi giết chết Trương Võ. Điều này xuất phát từ việc Lưu Bị từng trông thấy chủ tướng quân địch Trương Võ cưỡi con bảo mã Đích Lô.

Khi Lưu Bị đang khen ngợi con ngựa tốt của Trương Võ thì Triệu Vân hiểu được dụng ý của chủ soái. Vì vậy, Triệu Vẫn cưỡi ngựa và cầm thương xông vào chỗ địch. Chưa đến ba hiệp, ông đã giết chết Trương Võ và mang con ngựa quý về cho Lưu bị.

Tâm Anh (TH)

Nguồn: Báo Kiến Thức