18 huyền thoại Hollywood đã thay đổi thế nào theo thời gian?

1. Nữ diễn viên Shirley MacLaine: Năm 2017 và năm 1970

Ảnh: BrightSide

2. Eva Marie Saint: Năm 2018 và năm 1955

Ảnh: BrightSide

3. Nam tài tử Richard Chamberlain: Năm 2017 và năm 1965

Ảnh: BrightSide

4. Julie Newmar: Năm 2017 và năm 1970

Ảnh: BrightSide

5. Kim Novak: Năm 2015 và năm 1960

Ảnh: BrightSide

6. Barbara Eden: Năm 2018 và năm 1980

Ảnh: BrightSide

7. Sean Connery: Năm 2018 và năm 1960

Ảnh: BrightSide

8. Gena Rowlands: Năm 2016 và năm 1965

Ảnh: BrightSide

9. Estelle Parsons: Năm 2019 và năm 1970

Ảnh: BrightSide

10. Nam diễn viên Kirk Douglas: Năm 2018 và năm 1940

Ảnh: BrightSide

11. Nữ diễn viên Rosemary Harris: Năm 2019 và năm 1967

Ảnh: BrightSide

12. Norman Lloyd: Năm 2017 so với năm 1942

Ảnh: BrightSide

13. Nghệ sĩ Olivia de Havilland: Năm 2011 và năm 1938

Ảnh: BrightSide

14. Betty White: Năm 2015 so với năm 1960

Ảnh: BrightSide

15. Dick Van Dyke: Năm 2018 với năm 1958

Ảnh: BrightSide

16. Angela Lansbury: Năm 2019 so với năm 1950

Ảnh: BrightSide

Theo BrightSide

Khánh Linh

Nguồn: Báo VietTimes