19-07-2019

thanh lý bàn bi a

Bảng giá quảng cáo đài truyền hình Thái Nguyên

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐÀI PHÁT THANH – TRUYỀN HINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                               BẢNG   GIÁ THÔNG TIN – QUẢNG CÁO

               (Ban hành kèm theo QĐ số: …../QĐ – PTTH ngày …. tháng ….. năm 2013)

         Được thực hiện từ ngày 01/01/2014 – Xuất hóa đơn tính thuế giá trị gia tăng trực tiếp.

 I – QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH.

1.1     Quảng cáo bằng tính ảnh động (TVC):

Khung giờ

 

Thời điểm quảng cáo

                                   Thời lượng (vnđ)

  10 giây

 15 giây

  20 giây

 30 giây

6h00-7h00

 

Sau thời sự Thái Nguyên

375,000

450,000

562,500

750,000

7h00-8h00

 

Trước phim, giải trí

750,000

900,000

1,125,000

1,500,000

 

Trong phim, giải trí

1,000,000

1,200,000

1,500,000

2,000,000

 

Sau phim, giải trí

750,000

900,000

1,125,000

1,500,000

8h00-9h30

 

Giữa hai chuyên mục

600,000

720,000

900,000

1,200,000

9h30-10h30

 

Trước phim, giải trí

1,000,000

1,200,000

1,500,000

2,000,000

 

Trong phim, giải trí

1,250,000

1,500,000

1,875,000

2,500,000

 

Sau phim, giải trí

1,000,000

1,200,000

1,500,000

2,000,000

10h30-11h30

 

Giữa hai chuyên mục

1,000,000

1,200,000

1,500,000

2,000,000

11h30-12h00

 

Trước thời sự trưa

2,250,000

2,700,000

3,375,000

4,500,000

 

Sau thời sự trưa

2,000,000

2,400,000

3,000,000

4,000,000

12h00-13h00

 

Trước phim, giải trí

3,000,000

3,600,000

4,500,000

6,000,000

 

Trong phim, giải trí

4,000,000

4,800,000

6,000,000

8,000,000

 

Sau phim, giải trí

2,500,000

3,000,000

3,750,000

5,000,000

13h00-15h00

 

Trong các chuyên mục

750,000

900,000

1,125,000

1,500,000

15h00-16h00

 

Trước phim, giải trí

1,000,000

1,200,000

1,500,000

2,000,000

 

Trong phim, giải trí

1,500,000

1,800,000

2,250,000

3,000,000

 

Sau phim, giải trí

1,000,000

1,200,000

1,500,000

2,000,000

16h00-17h30

 

Giữa hai chuyên mục

1,000,000

1,200,000

1,500,000

2,000,000

17h30-18h30

 

Trước phim, giải trí

2,750,000

3,300,000

4,125,000

5,500,000

 

Trong phim, giải trí

3,500,000

4,200,000

5,250,000

7,000,000

 

Sau phim, giải trí

2,750,000

3,300,000

4,125,000

5,500,000

18h30-19h00

 

Giữa hai chuyên mục

2,500,000

3,000,000

3,750,000

5,000,000

 

Trước thời sự tối VTV

4,000,000

4,800,000

6,000,000

8,000,000

19h45-20h30

 

Sau thời sự VTV, thời sự TN

4,500,000

5,400,000

6,750,000

9,000,000

20h30-21h30

 

Trước phim, giải trí

4,500,000

5,400,000

6,750,000

9,000,000

 

Trong phim, giải trí

5,500,000

6,600,000

8,250,000

11,000,000

 

Sau phim, giải trí

4,500,000

5,400,000

6,750,000

9,000,000

21h30-22h30

 

Trong chuyên mục

3,500,000

4,200,000

5,250,000

7,000,000

 

Giữa hai chuyên mục

3,000,000

3,600,000

4,500,000

6,000,000

22h30-23h30

 

Trước phim, giải trí

2,500,000

3,000,000

3,750,000

5,000,000

 

Trong phim, giải trí

3,000,000

3,600,000

4,500,000

6,000,000

 

Sau phim, giải trí

2,000,000

2,400,000

3,000,000

4,000,000

 1.2     Phóng sự “tự giới thiệu” doanh nghiệp:

Là những chương trình có độ dài từ 02 phút trở lên giới thiệu về sản phẩm, công nghệ,
quy trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, về khả năng tài chính, quản lý đầu tư,…
của các đơn vị, doanh nghiệp. Hoặc giới thiệu sơ lược về tính năng tác dụng của sản phẩm.
Trường hợp mẫu có thời lượng dưới 02 phút trở lên được áp dụng theo giá quảng cáo
bằng hình ảnh quy định tại mục 1.1.

Khung giờ

Mã giờ

Thời điểm quảng cáo

Đơn giá/ 1 phút

 

12h00-13h00

B03/B05

Trước/sau phim, giải trí

2,500,000

15h00-18h30

 

Trước/sau các chương trình

2,000,000

20h30-22h30

D03

Sau thời sư VTV, trước thời sự Thái Nguyên

3,500,000

 1.3 Thông tin – Quảng cáo bằng chữ và lời được sản xuất tại Đài PTTH Thái Nguyên.

a) Thông tin mang tính kinh doanh, tuyển sinh, tuyển dụng:

Khung giờ

Thời điểm quảng cáo

Đơn giá/ 60 giây
(tương đương 150 từ)

 

6h00-8h00

Buổi sáng

1,000,000

11h00-13h00

Buổi trưa

1,500,000

17h00-18h00

Buổi chiều

1,500,000

19h00-22h00

Buổi tối

2,000,000

-          Thời lượng quy định tối thiểu là 30 giây:

-          Nếu thời lượng từ 1-30 giây được tính bằng 1/2 của đơn giá 60 giây.

-          Nếu thời lượng từ 30-60 giây được tính bằng đơn giá 60 giây.

-          Thời lượng dưới 30 giây được quy định với 1 hình tĩnh, thời lượng từ 30 giây trở lên
được quy định với 2 hình tĩnh. Nếu cộng thêm 01 hình tĩnh tính giá 200,000đ/hình
(không sử dụng hình động).

b) Tin buồn, lời cảm tạ, thông báo tìm người thân, tìm vật rơi, mời họp mặt:

Khung giờ

Thời điểm quảng cáo

Đơn giá/ 01 lượt phát sóng/ 1 phút

Lời cảm ơn

Tìm vật rơi, Mời họp mặt

6h00-8h00

Buổi sáng

230,000

300,000

11h00-13h00

Buổi trưa

500,000

700,000

17h00-18h00

Buổi chiều

500,000

700,000

19h00-22h00

Buổi tối

700,000

1,000,000

(Nội dung phát sóng theo Mẫu của Đài PTTH Thái Nguyên)

1.4 Giá quảng cáo dưới hình thức chạy chữ: Logo, Popup, Panel.

- Chạy chữ được tính bằng 10% đơn giá tại (Mục 1.1)

- Logo, Popup được tính bằng 15% đơn giá tại (Mục 1.1)

- Panel được tính bằng 20% đơn giá tại (Mục 1.1)

II – QUẢNG CÁO TRÊN TRANG BÁO ĐIỆN TỬ – ĐÀI PTTH THÁI NGUYÊN.

-          Giá 1,000,000/1 tháng

III – QUẢNG CÁO TRÊN TẠP CHÍ – ĐÀI PTTH THÁI NGUYÊN.

-          Trang bìa ngoài:  20,000,000đ

-          Trang bìa trong:   15,000,000đ

-          Trang ruột:            10,000,000đ

VI – QUẢNG CÁO LỜI TRÊN SÓNG PHÁT THANH.

-          Buổi phát sóng: Sáng từ: 5h00-7h00; Trưa từ: 10h00-112h00; Chiều từ: 17h00-22h00.

-          Khung giá:

+ Tin buồn, lời cảm ơn,…                                                              400,000đ/phút

+ Quảng cáo thông tin kinh doanh, tìm kiếm vật rơi,…            600,000đ/phút

+ Quảng cáo thông tin đấu thầu trên sóng phát thanh:            1,000,000đ/phút

V – CÁC QUY ĐỊNH CHUNG.

-          Mẫu TVC được tính theo thời lượng chuẩn: 10 giây, 15 giây, 20 giây, 30 giây.
Nếu mẫu TVC dưới 10 giây được áp dụng theo đơn giá chuẩn 10 giây, Các mẫu
TVC có thời lượng trên mức chuẩn được tính theo đơn giá có thời lượng cao hơn kế tiếp,
mẫu quảng cáo trên 30 giây sẽ được tính theo đơn giá chuẩn 30 giây cộng với 1 đơn giá chuẩn kế tiếp.

-          Phát chương trình quảng cáo trên kênh TN1 tính bằng 100%,
kênh TN2 tính bằng 70% đơn giá quảng cáo tương ứng từng thời điểm.

-          Các sản phẩm sản xuất trong tỉnh quảng cáo được giảm 50% đơn giá quảng cáo từng thời điểm.

-          Trong các trường hợp đặc thù như thời lượng QC khác với các mức chuẩn
trên thì do Giám đốc Đài Phát thanh & truyền hình Thái Nguyên xem xét quyết định.

-          Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam,
phải đảm bảo tính thẩm mỹ và thuần phong mỹ tục của dân tộc. Các sản phẩm
quảng cáo phải có độ tin cậy cao, phù hợp với người tiêu dùng và không gây phản cảm với khán giả.

 Mọi chi tiết xin Quý khách hàng liên hệ:

Phòng Thông tin – Quảng cáo Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên

Đại chỉ: 226 Đường Bến Oánh, TP. Thái Nguyên

ĐT: 0280.3858521 – Fax: 0280.3655724.

                                                                    ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH THÁI NGUYÊN

                                                                                                     GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                  Phan Hữu Minh

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tạp chí Truyền hình - www.tapchitruyenhinh.net 
Trang TTĐT tổng hợp Kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, giải trí
Liên hệ: info@tapchitruyenhinh.net

Trang tin đang trong quá trình chạy thử nghiệm chờ cấp phép.