17-02-2019

thanh lý bàn bi a

Trung tâm tiệc cưới HAPU

Bảng giá quảng cáo đài truyền hình Ninh Thuận

Bảng giá quảng cáo đài truyền hình Ninh Thuận

Phụ lục I

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2013

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-ĐPTTH ngày 18/12/2012.

Áp dụng từ ngày 01/01/2013, Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT).

 

A-) GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH:

I-) Quảng cáo:

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam/mẫu quảng cáo)

Hiệu

Thời điểm

Thời điểm

Giá quảng cáo TVC

15 giây

20 giây

30 giây

S1

06h00 - 07h00

Trước phim 7 giờ

600.000

800.000

1.000.000

S2

07h00 - 07h50

Trong phim 7 giờ

900.000

1.200.000

1.500.000

S3

07h50 - 09h00

Sau phim 7giờ; trước phim 9 giờ

600.000

800.000

1.000.000

S4

09h00 - 09h55

Trong phim 9 giờ

900.000

1.200.000

1.500.000

S5

09h55 - 11h45

Sau phim 9 giờ; trước phim trưa

1.500.000

2000.000

3.000.000

S6

11h45 - 12h40

Trong phim trưa

2.500.000

3.500.000

5.000.000

C1

12h40 - 15h40

Sau phim trưa, trước, trong, sau phim xế (Chủ nhật Cải lương)

1.500.000

2.000.000

3.000.000

C2

15h40 - 17h05

Trước phim chiều

3.000.000

4.000.000

6.000.000

C3

17h05 - 17h50

Trong phim chiều

5.000.000

6.500.000

9.000.000

TI

17h50 - 19h00

Trước thời sự Truyền hình Việt Nam

5.000.000

6.500.000

9.000.000

T2

19h45 - 19h50

Trước thời sự NTV

7.000.000

9.000.000

12.000.000

T3

20h10 - 20h15

Sau thời sự NTV; Trước phim tối, trước cải lương tối thứ Bảy

6.000.000

8.000.000

11.000.000

T3-

tt

20h10 - 21h45

Trước hoặc trong chương trình trực tiếp buổi tối

6.000.000

8.000.000

11.000.000

S/C

tt

07h00 — 18h45

Trước hoặc trong chương trình trực tiếp các thời điểm ban ngày

3.000.000

4.000.000

6.000.000

T4

20h15 - 22h00

Trong phim tối

8.000.000

10.000.000

15.000.000

T5

22h00 - 22h30

Sau cải lương tôi thứ Bảy; Trước phim khuya,

3.000.000

4.000.000

6.000.000

T6

23h30 trở đi

Trong và sau phim khuya

1.500.000

2.000.000

3.000.000

 

 

II-)Quảng cáo sản phẩm (dạng popup) thời lượng 10” : 

Hiệu

Thời điểm

Thời điểm quảng cáo

Đơn giá/lần (VNĐ)

P1

06h00 - 11h00

Trước (hoặc trong) chương trình

500.000

P2

11h00 - 17h00

Trước (hoặc trong) chương trình

1.000.000

P3

17h00 - 22h00

Trước (hoặc trong) chương trình

1.500.000

 

III-)Quảng cáo sản phẩm (dạng panel) thời lượng 05” :

 

Hiệu

Thời điểm

Thời điểm quảng cáo

Đơn giá/lần (VNĐ)

PA1

06h00 - 11h00

Trước (hoặc trong) chương trình

1.000.000

PA2

11h00 - 17h00

Trước (hoặc trong) chương trình

1.500.000

PA3

17h00 - 22h00

Trước (hoặc trong) chương trình

2.000.000

 

IV-) TV Shopping : Thời lượng 1 mẫu TV shopping (1 spot ) ít nhất 2 phút:

 

Số

TT

Thời điểm

Đơn giá/lphút (VNĐ)

Ghi chú

01

Từ 05 giờ 30 đên 10 giờ 00

200.000 đồng

Không được tính giảm giá

02

Từ 10 giờ 00 đên 14 giờ 00

250.000 đồng

03

Từ 14 giờ 00 đên 16 giờ 45

250.000 đồng

04

Từ 16 giờ 45 đên 19 giờ 00

350.000 đồng

05

Từ 22giờ 00 đên 23giờ 30

200.000 đồng

 

V-) Giới thiệu phòng khám: Thời lượng 1 mẫu giới thiệu ít nhất 1 phút:

Sổ

TT

Thời điểm

Đơn giá/1phút (VNĐ)

Ghi chú

01

Từ 11giờ 00 đên 13giờ 00

300.000 đồng

Không được tính giảm giá

02

Từ 17giờ 00 đên 19giờ 00

350.000 đồng

03

Từ 20giờ 00 đến 22giờ 00

500.000 đồng

04

Từ 22giờ 30 đên 23giờ 30

300.000 đồng

 

VI-) Các hình thức quảng cáo khác:

TT

Chương trình

Đơn giá/lần (VNĐ)

01

Logo sân khấu (chương trình định kỳ)

2.000.000

02

Logo sân khấu (chương trình lẻ, trực tiếp)

4.000.000

03

Chạy chữ (05”/lần), bật góc (10”/lần)

1.000.000

04

Logo xoay dưới chân màn hình (tỷ lệ 1/8) băng TVC 15”/3 tại thời điểm phát sóng

Thỏa thuận

05

Các chương trình sự kiện THTT (120phút)/ghi hình

Thỏa thuân

06

Dịch vu SMS

Thỏa thuận

 

VII-) Tự giới thiệu:

Là những chương trình có độ dài từ 02 phút trở lên, giới thiệu về hoạt động doanh nghiệp, sản phẩm, công nghệ, quy trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, về khả năng tài chính, quản lý, đầu tư.. của doanh nghiệp. Đơn giá tự giới thiệu 01 (một) phút được tính bằng 50% đơn giá TVC quảng cáo 15 giây tại thời điểm phát sóng.

 

VII-) Thông báo:

 1- Thông tin kinh tế, mòi thầu, đấu giá (tối thiếu 30”) :

Ký hiệu

Thời điểm thông báo

Giá thông báo

30 giây

60 giây

S1,S3

Trước và sau phim sáng, trưa

400.000

800.000

C1,S2,S4

Trong phim sáng, trưa, trước phim chiêu,

500.000

1.000.000

C3, T1,T4

  Trong phim chiều, trước Tsự THVN, trong CĐ-CM - giải trí

700.000

1.400.000

T2

Trước phim tối

1.000.000

2.000.000

T3

Trong phim tối

1.500.000

3.000.000

T4

Trong chuyên đê, chuyên mục, giải trí tôi

1.000.000

2.000.000

 

2- Mời họp mặt, rơi giấy tờ, tin buồn, cảm tạ, nhắn tin...(tối thiểu 30”):

 

Ký hiệu

Thời điểm thông báo

Giá thông báo

30 giây

60 giây

S1,S3

Trước và sau phim sáng, trưa

55.000

110.000

C1,S2,S4

Trước phim chiều, trong phim sáng, trưa

110.000

220.000

C2,T1

Trong phim chiều, trước thời sự VTV

165.000

330.000

T3

Trước phim tối

500.000

1.000.000

T4

Trong phim tối

1.000.000

2.000.000

T5-T10

Trong chuyên đề, chuyên mục, giải trí

220.000

440.000

 

 

B-) GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH :

Số TT

Thời điểm phát sóng

Đơn giá/1phút

1

Trong chương trình phát thanh trực tiêp từ 17giờ đên 21g

1.000.000

2

Trong các chương trình phát thanh buổi sáng, trưa, chiều, tối

500.000

 

Ghi chú :

 -   Giá trên đã bao gồm thuế GTGT.
-   Chọn vị trí ưu tiên : Cộng thêm 5% trên đơn giá chuẩn 30 giây.
-   Các spots quảng cáo trên truyền hình được tính theo mức chuẩn 15”, 20”, 30”.
+ Các spots quảng cáo có thời lượng <15” thì tính giá chuẩn 15” theo tỷ lệ.
+ Các spots quảng cáo có thời lượng trên mức chuẩn được tính theo giá mức chuẩn có thời lượng cao hơn kế tiếp, trường hợp trên 30”, thì tính mức chuẩn 30”.
-    Thời lượng quảng cáo trên Phát thanh tối thiểu là 60 giây; các spots trên 60 giây quy đổi theo tỷ lệ giá chuẩn 60 giây.
-    Tất cả các hình thức quảng cáo trên được cộng giá trị vào hợp đồng đế được hưởng chế độ giảm giá theo hợp đồng đã ký (nếu có), trừ hình thức quảng cáo khác quy định tại mục IV, V.
-     Trường hợp khách hàng có nhu cầu quảng cáo, thông tin ngoài các thời điểm trên, thì tính giá theo thoả thuận. 

 

 Phụ lục II

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2013

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 702/QĐ-ĐPTTH ngày 18/12/2012.

Áp dụng từ ngày 01/01/2013, Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT). 

A- DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH :

 

STT

Nội dung thực hiện

Đơn giá

I-)

Sản xuất sản phẩm quảng cáo trên truyền hình

 

1

Quay và dựng sản phẩm bình thường (30”)

2.200.000

2

Quay và dựng sản phẩm có kịch bản (30”)

5.500.000

3

Quay và dựng sản phẩm có kịch bản và diễn viên NT (30”)

11.000.000

4

Quay và dựng sản phẩm có diễn viên và lồng tiếng (30”)

16.500.000

II-)

Hiện chữ trên màn hình nên đọc thông báo

 

1-

Dưới 20 từ

330.000

2-

Từ 20 từ đên 30 từ

550.000

3-

Từ 31 từ đên 50 từ

770.000

4-

Từ 51 từ đên 100 từ

1.100.000

5-

Key hình trên nên thông báo

200.000đ/hình

III-)

Các dich vu khác

 

1

Thực hiện phim tư liệu, phóng sự, tự giới thiệu (01 phút)

l.100.000đ/phút

2

Quay phim tư liệu (thô)

11.000đ/phút

3

In sang band tư liệu, phóng sự (không gôm chi phí mua band)

5.500đ/phút

4

In sang DVD các chương trình khác (Không tính đĩa DVD)

110.000/đĩa

5

In sang band các ch.trình khác (không gôm chi phí mua band)

1.100đ/phút

6

In sang band (nhân bản - không gôm chi phí mua band)

22.000đ/band

B- DỊCH VỤ PHÁT THANH :

1- Thực hiện sản phẩm quảng cáo phát thanh = 30% mức giá thực hiện sản phẩm quảng cáo truyền hình.

               2- Các dịch vụ khác :

1

Đọc

16.500đ/phút

2

Thu, in, dựng

33.000đ/phút

 

Phụ lục III

QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIM GIÁ VÀ HOA HNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 702 /QĐ-ĐPTTH ngày 18/11/2012.

Áp dụng từ ngày 01/01/2013. Giá đã bao gồm 10% thuế GTGT ).

  1. Nguyên tắc :

-    Khách hàng được tính giảm giá hoặc được hưởng hoa hồng là khách hàng có ký hợp đồng ngắn hạn, dài hạn về quảng cáo, thông tin quảng bá hoặc tham gia các dịch vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận.

-    Tỷ lệ giảm giá được tính tương ứng theo khung giảm giá mà giá trị hợp đồng đạt được và ghi thẳng vào hợp đồng. Tuy nhiên khi thanh toán thì được tính giảm giá trên doanh số thực tế đạt được.

  1. Điều kiện để ký Hợp đồng và phát quảng cáo trên sóng Phát thanh và Truyền hình

-    Đơn vị, tổ chức kinh doanh về dịch vụ quảng cáo ký kết hợp đồng quảng cáo với Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận phải có giấy chúng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

-   Đơn vị quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

-    Quảng cáo hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ phải có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật.

-   Nội dung quảng cáo phải được duyệt trước khi phát sóng.

  1. Giảm giá :

Mức          Giá trị họp đồng (Bao gồm 10% thuế GTGT)

Giảm giá (%)

01            Từ 10 triệu đồng đên 100 triệu đồng

10

02            Trên 100 triệu đồng đên 200 triệu đồng

15

03            Trên 200 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

20

04            Trên 01 tỷ đồng đên 02 tỷ đồng

25

06            Trên 02 tỷ đồng đến 04 tỷ đồng

27

07            Trên 04 tỷ đồng đên 06 tỷ đồng

30

08            Trên 06 tỷ đồng đến 08 tỷ đồng

32

09            Trên 08 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

35

 

  1. Chế độ giảm giá bổ sung :

Áp dụng cho những khách hàng thường xuyên, có doanh số quảng cáo lớn, khách hàng có các chương trình hợp tác với Đài Ninh Thuận mang lại hiệu quả cao, khách hàng thanh tóan tiền trước. Cụ thể :

4.1-      Khách hàng thường xuyên, nếu có thỏa thuận bằng hợp đồng với Đài Ninh Thuận để thực hiện thanh toán tiền trước khi phát sóng quảng cáo, được hưởng thêm 2% giảm giá trên số tiền quảng cáo sau khi đã trừ giảm giá theo khung giảm giá.

4.2-      Nhãn hiệu sản phẩm (theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Cục Sở hữu công nghiệp) khi quảng cáo TVC trên sóng NTV và đạt doanh số ≥ 1.000.000.00đồng/năm thì ngoài tỷ lệ giảm giá theo quy định, được hưởng thêm tỷ lệ giảm giá khuyến khích là 1% cho riêng nhãn hiệu sản phẩm đó.

4.3-Khách hàng trong năm thực hiện đầy đủ theo cam kết trong hợp đồng, thì ngoài tỷ lệ giảm giá theo quy định, tùy theo hiệu quả, giá trị thực hiện sẽ được hưởng thêm tỷ lệ % khuyến mãi (thấp hơn khoản 4.3 mục này) bằng hình thức phát quảng cáo TVC trên sóng NTV không thu tiền.

4.4-         Khách  hàng trong năm thực hiện vượt mức hợp đồng, thì ngòai tỷ lệ giảm giá theo quy định, được hưởng thêm 10% tính trên giá trị vượt bằng hình thức phát khuyến mãi quảng cáo TVC trên sóng NTV không thu tiền.

4.5- Khách hàng trong năm thực hiện vượt khung giảm giá quy định tại mục 3 của phụ lục này, sẽ được giảm giá bô sung tính trên giá trị vượt tại các mức theo tỷ lệ dưới đây :                                                           

  Mức

Giá trị QC vượt khung quy định tại mục 3 phụ lục III (Bao gồm 10% thuế GTGT)

Giảm giá (%)

01

Giá trị vượt đến 01 tỷ đồng

02

02

Giá trị vượt trên 01 tỷ đên 03 tỷ đồng

04

03

Giá trị vượt trên 3 tỷ đên 05 tỷ đồng

06

 

  1. Chế độ hoa hồng : Cá nhân, tổ chức có thực hiện công việc môi giới quảng cáo thông qua việc ký kết hợp đồng quảng cáo trên sóng Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đem lại hiệu quả kinh tế, được hưởng tỷ lệ hoa hồng là 2% trên giá trị thực quảng cáo (sau khi trừ thuế VAT) và được trả tiền hoa hồng khi khách hàng đã thanh toán dút điểm tiền quảng cáo cho NTV (Nếu là cá nhân phải khấu trừ thuế thu nhập theo quy định).

6-    Hợp đồng tài trợ: Việc ký kết hợp đồng tài trợ, do 02 bên đàm phán và thoả thuận theo nguyên tắc hai bên cùng có lợi. Đài Ninh Thuận không nhận tài trợ của các hàng hoá, sản phẩm đã và đang quảng cáo trên Đài Ninh Thuận.

-    Không thu tiền đối với các đối tượng chính sách khi từ trần được tỉnh, huyện thành lập Ban tang lễ.

-   Giảm giá 50% đổi với các doanh nghiệp trong tỉnh có thông báo, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, tự giới thiệu.

-   Các thông tin nhân đạo được thông báo miễn phí.

Quy định này thay thế cho các quy định trước đây. Những trường hợp khác không nằm trong quy định này, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận sẽ xem xét, quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tạp chí Truyền hình - www.tapchitruyenhinh.net 
Trang TTĐT tổng hợp Kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, giải trí
Liên hệ: info@tapchitruyenhinh.net

Trang tin đang trong quá trình chạy thử nghiệm chờ cấp phép.