17-02-2019

thanh lý bàn bi a

Trung tâm tiệc cưới HAPU

Bảng giá quảng cáo đài truyền hình Lạng Sơn

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

 

 BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO

 TRÊN SÓNG PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH LẠNG SƠN 

Thực hiện từ ngày 01/01/2012, giá trên đã bao gồm thuế GTGT
 

 I. QUẢNG CÁO SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ:  

 (Băng hình có sẵn phát trên sóng truyền hình LSTV Lạng Sơn).

 

                                                                                      Đơn vị tính: VNĐ
MÃ GIỜ

KHUNG GIỜ

DIỄN GIẢI

GIÁ QUẢNG CÁO

10 giây

15 giây

20 giây

30 giây

KÊNH LSTV

GIỜ S

6h đến 10h

 

 

 

 

 

S1

6h00 -7h30

Trước sau Giải trí, CM, CĐ

600 000

900 000

1 200 000

1 800 000

S2

7h30- 9h30

Trước , sau phim sáng 1,2

800 000

1 200 000

1 600 000

2 400 000

S3

7h30- 9h30

Giữa phim sáng 1,2

1 000 000

1 500 000

2 000 000

3 000 000

GIỜ T

10h đến 12h

 

 

 

 

 

T1

10h - 12h

Trước, sau phim trưa 1,2

900 000

1 350 000

1 800 000

2 700 000

T2

10h - 12h

Giữa phim trưa 1,2

1 150 000

1 700 000

2 300 000

3 400 000

GIỜ C

18h đến 19h

 

 

 

 

 

C1

18h02 - 18h08

Trước phim chiều

1 000 000

1 500 000

2 000 000

3 000 000

C2

18h25 - 18h59,

Giữa phim chiều, trước thời sự VTV - Trừ thứ 2,5 hằng tuần

1 600 000

2 400 000

3 200 000

4 800 000

GIỜ D

19h45 - 23h30

 

 

 

 

 

D1

19h45 - 19h50

Sau thời sự VTV1

2 000 000

3 000 000

4 000 000

6 000 000

D2

20h35 - 20h45

Sau thời sự tổng hợp LSTV

1 600 000

2 400 000

3 200 000

4 800 000

D3

20h45 - 22h

Trước, sau phim tối 1,2

1 600 000

2 400 000

3 200 000

4 800 000

D4

20h45 - 22h

Giữa phim tối 1,2

2 400 000

3 600 000

4 800 000

7 200 000

D5

22h - 23h30

Trước, sau phim đêm

1 000 000

1 500 000

2 000 000

3 000 000

D6

22h30 - 22h40

Giữa phim đêm

1 150 000

1 700 000

2 300 000

3 400 000
                 
 
II. BĂNG LÀM SẴN GT SẢN PHẨM, CÔNG NGHỆ, TỰ GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ
 
MÃ GIỜ

KHUNG GIỜ

DIỄN GIẢI

GIÁ QUẢNG CÁO

< 2`

< 3`

< 4`

< 5`

GIỜ S

6h10 - 7h30

Giải trí, CM, CĐ

2 400 000

3 600 000

4 800 000

6 000 000

GIỜ T

10h10 - 10h20

Khung giờ quảng cáo giữa 2 phim

3 600 000

5 400 000

7 200 000

9 000 000

GIỜ C

18h50 -18h59

Sau phim chiều, trước thời sự VTV1, trừ thứ 2, 5 hằng tuần

4 800 000

7 200 000

9 600 000

12 000 000

GIỜ D

20h35 - 20h50

Sau thời sự tổng hợp LSTV

4 800 000

7 200 000

9 600 000

12 000 000
 
III.CÁC THÔNG TIN QUẢNG CÁO BẰNG CHỮ:
 
MÃ GIỜ

KHUNG GIỜ

DIỄN GIẢI

GIÁ QUẢNG CÁO

Thông tin xã hội

Thông báo

Thông tin kinh tế

<1`

<1`

<1`

GIỜ S

6h10 - 7h30

Giải trí, CM, CĐ

400 000

500 000

1 500 000

GIỜ T

10h10 - 10h20

Khung giờ quảng cáo giữa 2 phim

500 000

600 000

2 000 000

GIỜ C

18h50 -18h59

Sau phim chiều, trước thời sự VTV1, trừ thứ 2, 5 hằng tuần

600 000

750 000

2 500 000

GIỜ D

20h35 - 20h50

Sau thời sự tổng hợp LSTV

800 000

1 000 000

3 000 000
 
1. Thông tin xã hội: Rơi giấy tờ, Tin buồn, Lời cảm ơn, Nhắn tìm người nhà... đơn giá theo biểu khung giờ phát sóng trong ngày, thời lượng không quá 1 phút/1 lần phát sóng.
2. Thông báo: Chuyển địa điểm, Tuyển lao động, nhân viên, Tuyển dụng, tuyển sinh, Tạm giữ hàng hoá, Tìm tung tích, Bố cáo Doanh nghiệp, Cắt điện... đơn giá theo biếu khung giờ phát sóng trong ngày, thời lượng không quá 1 phút/1 lần phát sóng.
3. Thông tin kinh tế: Mời đấu thầu, Đấu giá tài sản, giảm giá, khuyến mại... theo khung giờ phát sóng trong ngày, thời lượng không quá 1 phút/1 lần phát sóng.
Lưu ý: Tất cả các thông tin trên cứ tăng thêm 6 giây sẽ tính thêm 10% giá thông tin quảng cáo cùng loại theo khung giờ phát sóng, thời lượng 1 phút tương đương 180 từ.
 
IV. QUẢNG CÁO LOGO, POPUP, BĂNG CHỮ CHẠY:
 
MÃ GIỜ

KHUNG GIỜ

DIỄN GIẢI

GIÁ QUẢNG CÁO

Logo

Popup

Băng chạy chữ

<10"

<10"

<10"

GIỜ S

6h10 - 10h

Trước, trong, sau Giải trí, CM, CĐ, phim sáng 1,2

200 000

200 000

200 000

GIỜ T

10h - 12h

Trước, trong, sau phim trưa 1,2

200 000

200 000

200 000

GIỜ C

18h -18h59

Trước, trong, sau phim chiều

300 000

300 000

300 000

GIỜ D

20h35 - 23h30

Trước, trong, sau giải trí, CM, CĐ, phim đêm 1,2

400 000

400 000

400 000
                _ Quảng cáo có thời lượng >10 giây, được tính theo bội số của mức giá trên;
                _ Diện tích Logo quảng cáo: Chiều cao bằng 1/8 chiều cao màn hình.
 
V. SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU SẢN PHẨM, PHIM DỊCH VỤ:
 
1. Sản xuất chương trình giới thiệu sản phẩm, dịch vụ truyền hình.
                 _ Sản xuất các chương trình giới thiệu sản phẩm, công nghệ, truyền thống đơn vị... theo yêu cầu cầu khách hàng, được tính giá: từ 1.200.000đ đến 5.000.00đ/1phút (đã bao gồm thuế VAT);
                 _ Các đơn vị ký hợp đồng sớm từ đầu năm, các đơn vị có nhiều chương trình giới thiệu, quảng bá trên sóng của Đài, các đơn vị tham gia tài trợ cho các hoạt động của Đài, các hợp đồng có giá trị lớn từ 100.000.000Đ trở lên được giảm trừ giá bổ xung, cụ thể từng trường hợp do Giám đốc Đài quyết định.
2. Sản xuất chương trình giới thiệu sản phẩm, dịch vụ phát trên Phát thanh.
                _ Sản xuất các chương trình giới thiệu sản phẩm, công nghệ, truyền thống đơn vị... theo yêu cầu cầu khách hàng, băng đã làm sẵn được tính giá: từ 300.000đ đến 500.00đ/1phút (đã bao gồm thuế VAT);
           _ Sản xuất các chương trình giới thiệu sản phẩm, công nghệ, truyền thống đơn vị... theo yêu cầu cầu khách hàng, Đài tự làm được tính giá: từ 500.000đ đến 1.000.00đ/1phút (đã bao gồm thuế  VAT)
 
VI. DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP VÀ THU GHI CHƯƠNG TRÌNH:
                _ Giá dịch vụ truyền hình trực tiếp (chưa có thuê bao đường truyền), thời lượng từ 60 phút đến 90 phút/ cuộc được tính: Từ 60.000.000đ/cuộc đến 120.000.000đ/cuộc. Nếu phát đồng thời trên sóng Phát thanh trực tiếp thì cộng thêm 10% giá trị dịch vụ của truyền hình trực tiếp;
                 _ Giá dịch vụ ghi thu chương trình được tính bằng 70% giá truyền hình trực tiếp.
 
VII. DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG SMS:
 
               Tuỳ theo từng loại hình, nội dung dịch vụ cụ thể sẽ thương thảo trực tiếp ( có tham khảo giá của các đơn vị đã thực hiện).
 
VIII. BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ - WWW.langsontv.vn:
 
                                                  Giá quảng cáo 1 tháng đã bao gồm thuế VAT
Ký hiệu

Tên hiệu

Vị trí đặt quảng cáo

Kích thước

Đơn giá

B1

BANNER

Trên cùng trang chủ

500x154pixels; < 50Kbytes

6 000 000

B2

BANNER

Bên phải trang chủ

240x200pixels; < 50Kbytes

4 000 000

B3

BANNER

Ngang, giữa trang chủ

500x100pixels; < 50Kbytes

3 500000

B4

BANNER

Dưới cùng trang chủ

500x100pixels; < 50Kbytes

1 500 000

L1

LOGO

Bên phải trang chủ

240x200pixels; < 50Kbytes

2 000 000

L2

LOGO

Ngang, giữa trang chủ

500x100pixels; < 50Kbytes

1 500 000

L3

LOGO

Dưới cùng trang chủ

500x100pixels; < 50Kbytes

1 000 000
 
_ Khách hàng đăng ký quảng cáo 3 tháng được đăng tải miễn phí thêm 01 tháng;
_ Khách hàng đăng ký sớm từ đầu năm được giảm giá hoặc đăng ký phát thêm thời gian, tuỳ từng trường hợp Giám đốc quyết định cụ thể.
 
IX. THÔNG TIN QUẢNG CÁO TRÊN SÓNG PHÁT THANH:
 
             Tính bằng 60% biểu giá thông tin cùng loại của phát sóng truyền hình.
 
X. CHẾ ĐỘ GIẢM GIÁ, MIỄN PHÍ THU DỊCH VỤ THÔNG TIN QUẢNG CÁO:
 
1. Chế độ giảm gia chung: Tất cả các khách hàng thiết lập hợp đồng kinh tế về dịch vụ quảng cáo với Đài PTTH Lạng Sơn có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên đều được xem xét giảm giá. Mức giảm giá căn cứ vào tổng giá trị quảng cáo thực hiện tronng 1 năm (đối với những khách hàng ký hợp đồng dài hạn) hoặc theo từng hợp đồng cụ thể ( đối với những khách hàng ký hợp đồng ngắn hạn). Nếu giá trị quảng cáo đến cuối năm, hoặc hết thời hạn ghi trên hợp đồng mà không đạt mức giá trị ghi trong hợp đồng thì phải tính lại mức giảm giá theo giá trị thực tế đạt được. Mức giảm được tính theo bảng giá sau:
 
STT
Tổng giá trị hợp đồng thực hiện

Mức giảm giá

Ghi chú

1
Từ 10 triệu đến dưới 50 triệu

6%

 

2
Từ 50 triệu đến dưới 150 triệu

10%

 

3
Từ 150 triệu đến dưới 300 triệu

15%

 

4
Từ 300 triệu đến dưới 500 triệu

18%

 

5
Từ 500 triệu đến dưới 800 triệu

20%

 

6
Từ 800 triệu đến dưới 1 tỷ

22%

 

7
Từ 1 tỷ đến dưới 1 tỷ 200 triệu

25%

 

8
Từ 1 tỷ 200 triệu trở lên

26%

 
               _ Mức giảm giá quảng cáo tối đa trên sóng Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn là 26%, nếu đơn vị nào chào mức giảm vượt quá 26% Đài sẽ khước từ không nhận lịch quảng cáo và tiến hành thanh lý hợp đồng.
2. Miễn phí thu dịch vụ thông tin quảng cáo:
                 _ Nội dung công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước địa phương;
                 _ Thông tin xã hội của các đối tượng do: Ban tổ chức tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thông báo và các trường hợp mạng tính từ thiện;
                 _ Trường hợp khác do Giám đốc quyết định.
 
XI. CHẾ ĐỘ THƯỞNG PHẠT:
 
          _ Những khách hàng không giảm giá trên hợp đồng quảng cáo, được trích 5% hoa hồng trên tổng giá trị hợp đồng thực hiện đã trừ thuế GTGT, với điều kiện hợp đồng phải đạt doanh số từ 10 triệu trở lên, đã thanh toán đầy đủ 100% số tiền ghi trong hợp đồng, có đề nghị thanh toán cùng bản foto chứng minh thư và phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
                 _ Đối với khách hàng ký hợp đồng dài hạn từ đầu năm nếu hoàn thành mức cam kết ghi trong hợp đồng được thưởng 2% giá trị đạt được sau khi khấu trừ đi số tiền giảm giá;                       
                _Khách hàng thanh toán tiền trước khi phát sóng quảng cáo, sau khi khấu trừ đi số tiền giảm giá, được giảm giá bổ xung 3% số tiền thanh toán trước;
                 _ Khách hàng thanh toán bảng kê tháng trước vào đầu tháng sau trước thời hạn thanh toán ghi trong hợp đồng, sau khi khấu trừ đi số tiền giảm giá, được giảm giá bổ xung 2% số tiền thanh toán sớm;
                 _ Khách hàng thanh toán đúng thời gian như cam kết ghi trong hợp đồng, sau khi khấu trừ đi số tiền giảm giá theo quy định, được giảm giá bổ xung 1% số tiền thanh toán;
                _ Khách hàng thanh toán chậm theo cam kết ghi trên hợp đồng phải trả lãi suất theo mức lãi suất ngân hàng tại thời điểm thanh toán. Nếu thời gian thanh toán chậm quá một tháng so với quy định sẽ bị khước từ nhận lịch quảng cáo và không ký xác nhận lịch đã phát sóng của tháng đó cho tới khi hoàn thành việc thanh toán;
                _ Đối với các hợp đồng " Hợp tác sản xuất" hoặc " Tài trợ sản xuất chương trình" theo hình thức xã hội hoá, thì tổng giá trị hợp đồng được quy đổi ra thời lượng quảng cáo với giá trị sau giảm giá tương đương mức đầu tư kinh phí thực hiện chương trình hoặc kinh phí tài trợ có cộng thêm tỷ lệ khuyến khích, tuy theo nội dung chương trình hợp tác và yêu cầu cụ thể của Đài. Các nhà tài trợ, hợp tác sản xuất CT được hưởng 100% giá trị quảng cáo trong chương trình hợp tác. Trường hợp đặc biệt có thể cho phép quảng cáo một phần ra ngoài chương trình nhưng không vượt quá 30% tổng giá trị hợp đồng;
                _ Đối với khách hàng hoàn thành vượt doanh số quảng cáo theo hợp đồng đã ký, sau khi thanh lý, tuỳ theo doanh số của từng khách hàng, Giám đốc Đài xét thưởng khuyến khích bằng spot quảng cáo. Số đúp quảng cáo thưởng, nếu có giá trị lớn được chia ra thực hiện đều trong các tháng và tối đa phải thực hiện hết trong 6 tháng đầu năm tiếp theo;
                 _ Ưu tiên khuyến khích khách hàng là nhà sản xuất trong nước, trong tỉnh, các thương hiệu mới, sản phẩm mới, các nhà sản xuất, sản phẩm có doanh số quảng cáo cao, Giám đốc Đài quyết định giảm giá bổ xung cho từng trường hợp cụ thể;
                _ Hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh, cung cấp các gói sản phẩm hỗ trợ tuỳ theo thời điểm, giá trị, tuỳ theo từng trường hợp Giám đốc Đài xem xét quyết định.
 
XII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:
 
   _ Quy định này được thực hiện từ ngày 01/01/2012, các quy định về quảng cáo của Đài trước đây không còn hiệu lực thi hành;
_ Trong quá trình thực hiện nếu có những thay đổi, Đài PTTH Lạng Sơn sẽ thông báo cho khách hàng ít nhất 15 ngày trước khi điều chỉnh;
 _ Các trường hợp đặc biệt do Giám đốc Đài PTTH Lạng Sơn quyết định.
 
       Nơi nhận:
 _ Sở tài chính;
 _ Lãnh đại Đài;
 _ Phòng DVQC; Các phòng NV CQ;
 _ Các khách hàng có nhu cầu QC;
 _ Lưu VT;TC.
GIÁM ĐỐC
Nông Lương Chấn
ĐÃ KÝ
 
Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Tạp chí Truyền hình - www.tapchitruyenhinh.net 
Trang TTĐT tổng hợp Kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, giải trí
Liên hệ: info@tapchitruyenhinh.net

Trang tin đang trong quá trình chạy thử nghiệm chờ cấp phép.